http://truecom.com/index.php/component/content/37-producten/home/48-contact/component/content/over-ons/draadloos/draadloos/oplossingen/oplossingen/home/60-hot-news-top/contact/105-about-us Våra Bryggor

http://yodiamondteam.com/video/events-personal-development/ Bunkringsbryggan
Som namnet antyder skall bunkringsbryggan endast användas för
lastning och lossning. Undantag är självklart sjösättning och
upptagning, då alla platser nära; sjösättnings- och upptagningsbryggan
skall utnyttjas.
På bryggan finns uttag  för färskvatten, som kommer  från egen  brunn.
Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet. Vattnet får ej användas
till båttvätt.

 

http://quantumbuild.net/led-lights-work/ Mastkransbryggan
Förutom på och avmastning kan även denna brygga med fördel
användas vid längre reparationsarbeten. För service kan även
sjösättningsbryggan komma till användning.

·Vid haveri kan Du kanske inte uppfylla kraven enligt ovan. Kontakta
hamnfogden och rådgör med honom.

Kartskiss över området

 

1 Klubbhus 

9 Östra bryggan

2 Flytbryggan 

10 Västra jollerampen

3 Västra bryggan

11 Sjösättningsrampen

4 Västra stenkistan 

12 Sjöstugan

5 Bunkringsbryggan 

13 Dansbanan

6 Mastkransbryggan

14 Östra jollerampen

7 Sjösättningsbryggan

15 Mastskjul

8 Östra stenkistan