Funktionärers roller

Utrustningsansvarig

 • Inköp av verktyg, material och annat vid behov, t.ex. bensin till gräsklippare.
 • Ansvarig för material till klubbhuset
 • Ansvarig för maskinell utrustning, ersättning och nyanskaffning

Förman vid trucklyft

Seroquel fedex shipping Vid sjö- och torrsättning är båtägarna uppdelade i lag om 4-6 båtar som skall samarbeta tills alla båtar är sjö- respektive torrsatta.
Från styrelsen skall det vid sjö- och torrsättning finnas en eller flera ansvariga förmän som skall organisera verksamheten och övergripande säkerställa att säkerheten är fullgod och att arbetet bedrivs effektivt. Däri ingår att;

 • Introducera varje lag om grundläggande säkerhetsbeteenden och hur arbetet skall bedrivas
 • Säkerställa att alla lag är förberedda med materiel så att arbetet kan ske effektivt
 • Säkerställa att alla båtar är försäkrade
 • Säkerställa om att alla hjälper alla tills arbetet är klart
 • Vara kontaktperson när hamnfogde eller områdesansvarig behöver ha ett arbetslag.
 • Inspektera och godkänna att ställningsmaterial är acceptabelt för fortsatt användning. Anmärkningar skall noteras och lämnas till Hamnfogdarna
 • Se till att ställningsmaterial är märkt med ägarens namn/medlems nr.
 • Organisera utställandet av sjövattenpump(ar) och dra slangar på upptagningsdagen

Lagbas vid trucklyft

För varje arbetslag utser ovan nämnda Förman en Lagbas, som skall ha tidigare erfarenhet av båt lyft, vars arbetsuppgifter är att;

 • Agera arbetsledare för sitt lag
 • Säkerställa att alla hjälper alla tills arbetet är klart
 • Ta emot och dela ut västar till alla i laget.
 • Se till att vaggor och pallningsmaterial är förberett vid torrsättning respektive placeras på anvisad plats vid sjösättning
 • Se till att vaggor ställs på anvisad plats och att skräp omhändertas

Truckförare

Truckförarna skall tillsammans ansvara för att;

source url Vår

 • Upprättande av lista på tillgänglig truckförare per vecka under säsongen, synka denna varefter med behov från Hamnfogdar.
 • Iordningställande av trucken inför säsongen såsom smörjning, nedpallning, kontroll av däck, batteri etc. och funktion
 • Bidra till att åtgärda eventuella bristfälliga punkter.

http://laurier-optical.com/locations/?wpsl-search-input=M4C Höst

 • Iordningställande av trucken inför vintern, såsom tömning av kondens i bromssystem, kontroll av oljenivåer, fryspunkt kylarvätska.
 • Uppallning av trucken