Sjösättning 5 maj 2018!

follow Vid sjösättning ska båtägaren eller av denne utsedd ansvarig person närvara.
Försäkringsbevis ska alltid kunna uppvisas

Se även punkten regler för upptagning och sjösättning med truck i våra ordningsföreskrifter.

Kom i god tid.
Sjösättningslistor kommer att sättas upp på anslagstavlan och i klubbhuset.