Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte, 19 april 2015 klockan 15.30 vid klubbhuset

Årsmöte

6/2-14

Höstmöte

Måndagen den 10 november 19:00 Sockenstugan Västerljung

Se protokoll här

...........................................................................................

Styrelsemöten

9/12