Ordförande har ordet

safe place to buy accutane online Information från KBKs ordförande.

Ordförande har ordet juni 2009

purchase Lyrica in canada Hej alla KBK-medlemmar

follow link Efter en kylig och blåsig vår och försommar har inte så många av oss varit ute med sin
båt ännu.

Det verkar nu som värmen äntligen har kommit. Det stundar också semestertider och
förhoppningsvis en skön ledighet väntar oss alla.

Sjösättningen skedde i mestadels bra väder och utan problem.
Städ- och underhållsdagen genomfördes i mycket fint väder. Bengt Westrin ansvarade
för arbetena denna dag och han hade gjort en föredömlig planering. Till exempel fanns
skriftliga anvisningar för de planerade arbetena. Under dagen träskoddes den
nyrenoverade truckbryggan, slänten vid västra bryggans strandskoning jämnades ut
och gräs såddes, byggandet av ett förvaringsrum i sjöstugan påbörjades, dansbanans
trasiga brädor byttes ut. Utöver dessa arbeten målades truckhuset och klubbområdet
blev städat. Som vanligt belönades deltagarna med Birgit och Gittans välsmakande
sillunch.

Fiskedagen, som Svenne och Ann-Mari en gång tog initiativet till och tidigare alltid
hållit i, planerades och arrangerades i år av Therese. Menyn bestod av Sotare som
grillades och åts med knäckebröd och dillsmör - mycket välsmakande och uppskattat.

Den 22 augusti är det dags för KBK:s årliga klubbträff. Therese och Johan ansvarar i år
för planering och genomförande. Program för klubbträffen kommer i god tid att finnas
på KBK;s anslagstavlor och på hemsidan. Planera redan nu in den 22/8 i era kalendrar.

Slutligen vill jag tillönska alla KBK-medlemmar med familjer en riktigt skön sommar.

Vänliga KBK-hälsningar

Stig Bremberg

Ordförande har ordet dec 2009

Bästa KBK-medlemmar med familjer
Snart är julen här och jag vill därför tillönska er alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Det är nu femte året i rad som jag använder KBK:s hemsida för min julhälsning. Detta har
gjorts möjligt tack vare att klubbens Webbmaster Birgit Klasér Bergqvist skapat och otröttligt
underhåller hemsidan på ett mycket professionellt sätt. Jag har i olika sammanhang mottagit
gratulationer för vår fina hemsida.


Vid en tillbakablick på det gångna året kan vi minnas en kall och blåsig vår och försommar
men att värmen kom lagom till semestertiden.


Förutom de årligen återkommande aktiviteterna kan följande nämnas

  • En värvningskampanj för att knyta nya medlemmar till klubben har framgångsrikt genomförts.
  • En inventering av styrelsens arbetsuppgifter har genomförts. Arbetsuppgifterna har
    därefter fördelats på styrelsens medlemmar så var och en har fått sitt specifika ansvarsområde.

För de årligen återkommande aktiviteterna kan följande nämnas

  • Städ- och underhållsdagen genomfördes i mycket fint väder. Bengt Westrin ansvarade för arbetena denna dag och han hade gjort en föredömlig planering. Bland annat träskoddes den nyrenoverade truckbryggan, byggandet av ett förvaringsrum i sjöstugan påbörjades för att under hösten färdigställas så att inflyttning nu pågår.
  • Fiskedagen planerades och arrangerades i år av Therese Ros. Menyn bestod av Sotare som grillades och åts med knäckebröd och dillsmör – mycket välsmakande och uppskattat.
  • För KBK:s klubbträff i augusti ansvarade Therese Ros och Johan Wallin. Kappsegling inledde dagen. Tipspromenad, 5-kamp, gemensam middag och
    korvgrillning fanns även i år med på programmet. Alla deltagare var glada och nöjda.


Då jag kommer att avgå som KBK:s ordförande i samband med årsmötet i februari är detta min sista julhälsning under ordförande har ordet.

Slutligen vill jag ännu en gång önska er en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Med vänliga KBK-hälsningar
Stig Bremberg