Säkerhetsbesiktning

go to link Flera försäkringsbolag kräver säkerhetsbesiktning för att försäkra äldre båtar. En säkerhetskontroll av hela båten avser att fastställa om båten håller godtagbar standard ur sjösäkerhetssynpunkt, samt om i delsystem och installationer är godtagbara ur säkerhetssynpunk". Den här typen av besiktning ger ingen värdering av båten. 

where can i buy accutane  

buy Pregabalin online canada En besiktningsman går igenom båten avseende säkerhetsdetaljer och lämnar tips och råd om hur båtägaren skall höja säkerheten ombord.

Ett litet tips, du som har en fällbar bad/räddningsstege, du har väl bundit ett kort snöre till vattenytan i nedersta steget så att du kan fälla stegen om du hamnar i sjön? Om inte tycker jag att du skall prova på höjdhopp med våta kläder, liggande i djupt vatten nu i sommar då det är varmt. Efter ett sådant test binder du nog ett snöre i stegen!

Mer information går att få på Svenska Båtunionens Hemsida och i pdf filen nedan.