Rutiner för lyft med truck

Vid sjö- och torrsättning är båtägarna uppdelade i lag om 4-8 båtar som skall samarbeta tills alla båtar är sjö- respektive torrsatta. De som utför trucklyften är Truckförare, Förman, Lagbas och laget med respektive båtägare. Lagindelning med Lagbas finns angiven på hamnfogdens sjösättningsplan medan Truckförare och Förman utses av styrelsen.

 

http://sclarita.com/page/6/ Förman vid trucklyft

Från styrelsen skall det vid sjö- och torrsättning finnas en eller flera ansvariga förmän som skall organisera verksamheten och övergripande säkerställa att säkerheten är fullgod och att arbetet bedrivs effektivt. Förmannen skall bära en väst som avviker i färg från arbetslaget.

 

I Förmannens uppgifter ingår att;

 • Bidra truckföraren med information och instruktioner under alla arbetsmoment.
 • Introducera varje lagbas om grundläggande säkerhetsbeteenden och hur arbetet skall bedrivas.
 • Säkerställa att alla lag är förberedda med materiel så att arbetet kan ske effektivt.
 • Vara kontaktperson när hamnfogde eller områdesansvarig behöver ha ett arbetslag.
 • Inspektera och godkänna att ställningsmaterial är acceptabelt för fortsatt användning. Anmärkningar skall noteras och lämnas till Hamnfogdarna.
 • Se till att ställningsmaterial är märkt med ägarens namn/medlemsnr.
 • Organisera utställandet av sjövattenpump(ar) och dra slangar på upptagningsdagen.

 

see Lagbas vid trucklyft

I samband med upprättandet av sjösättningslistan utses en Lagbas, som bör ha tidigare erfarenhet av trucklyft.

 

I Lagbasens arbetsuppgifter ingår att;

 • Agera arbetsledare för sitt lag.
 • Se till att lagmedlemmarna skriver på listan som bekräftelse att båten är försäkrad och att säkerhetsinstruktionerna har lästs och förståtts.
 • Informera lagmedlemmarna om grundläggande säkerhetsbeteenden och hur arbetet skall bedrivas.
 • Säkerställa att alla hjälper alla tills arbetet är klart.
 • Ta emot och dela ut västar till alla i laget.
 • Se till att vaggor och pallningsmaterial är förberett vid torrsättning respektive placeras på anvisad plats vid sjösättning.
 • Se till att området kring arbetslagets båtar städas och att skräp omhändertas.
 • Organisera sitt lag och utföra extra arbete vid behov.

 

go to link Inspektion av båtpallning.

Hamnfogdarna och Förmannen skall inspektera alla vaggor/stöttor/diverse pallning osv. vid sjösättningen och innan båtupptagning. Om hamnfogdarna anser att pallningen inte är tillräcklig så måste båtägaren åtgärda de påpekade bristerna. I extrema fall kan hamnfogdarna neka upptagning av båten.

 

Du kan även ladda ner en fil med rutinerna nedanför.