Städ- och Underhållsdag för våren 2017 är den 13 och 20 maj

Varje vår och höst har båtklubben obligatoriska arbetsdagar där vi iordningställer klubbområdet och reparerar.

Arbetsdagar för underhåll/städning enligt beslut genomförs lördagarna den 13 och 20 maj.

Ankomst efter klockan 09.30 berättigar ej till avgiftsåterbetalning.  

 

OBS!

Bäste KBK are!
På arbetsdagen den 13 maj var vi 22 medlemmar som städade, snickrade brygga, rensade vass, körde ris och annat till Korslöt och hade en trevlig sillunch.
 
Arbetsdagen den 20 maj ställs in, men..... 
vi har två arbetsgrupper som kommer att arbeta den 20 maj varav den ena slutför arbetet med bryggan och den andra oljar dansbanans räcke, borden och entrén till klubben, dansbanans golvtrall ska också efterspikas.
 
Om det är någon som gärna kommer till KBK den 20 maj och hjälper till med målning och efterspikning blir vi glada.
 
Vid behov kommer KBK att behöva medlemmars arbetsinsats under 2017. Gruppmail kommer i så
fall att skickas ut som kallelse.
 
Trevlig fortsatt försommar,
KBK
Styrelse