Styrelsens roller

buy provigil online mexico 1. Alla

 • Skriva inlägg och referat från klubbaktiviteter på hemsidan
 • Ansvara för att meddelanden blir uppsatta på anslagstavlor för respektive ansvarsområde
 • Kommunicera med medlemmarna via e-mail i samråd med ordförande

2. Ordförande

 • Ytterst ansvarig för KBK
 • Representera klubben i olika sammanhang
 • Föreslå dagordning till styrelsemöten,
 • Vara ordförande på styrelsemöten samt på vissa medlemsmöten
 • Utarbeta olika rapporter och beskrivningar, ex styrelsens årsberättelse i samband med årsmötet
 • Vara kontaktperson i övergripande frågor
 • Handha otrevliga/ömtåliga kontakter i olika sammanhang
 • Vara motor i samband med olika aktiviteter och projekt inom KBK
 • Behörighetsansvarig för IT-system
 • Godkänna material för publicering på hemsidan

3. Sekreterare

 • Ansvara för utskick av kallelser och protokoll till styrelsemöten
 • Ansvara för utskick av dagordning och kallelser till medlemsmöte och årsmöte
 • Ansvara för arkivering av protokoll

4. Kassör

 • Sköta betalningar, bokföring och bankkontakter
 • Ansvara för årsredovisningen med avseende på balans- och resultaträkning samt deklarationen till skattemyndigheten
 • Debitera och pricka av alla medlemmars inbetalningar och ansvara för reglering av städavgifter
 • Försäkringsansvarig
 • Bokning av lokaler till t ex medlemsmöten

5. Hamnfogde Vinterplatsansvarig

 • Planera var båtarna ska placeras på området
 • Uppdatera vinterplatskartan
 • Planera sjösättning, upprätta sjösättningslista
 • Planera upptagning, upprätta torrsättningslista
 • Uppdatera klubbregister med båtuppgifter
 • Trucklyft (vaggor etc.)
 • Boka truckförare vid lyft av båtar
 • Upprätta vinter- och sommararbetslistan
 • Ansvara för KBKs låssystem och rapportera utlämnade nycklar till medlemsansvarig
 • Hålla reda på jollarna och jolleplatserna
 • Möta medlemskandidater

6. Hamnfogde Sommarplatsansvarig

 • Placering/planering av svajbåtar/bojar samt bryggbåtar/bojar
 • Placera ut bojsten + boj tillsammans med ny medlem
 • Uppdatera sommarplatskartan
 • Kontrollera bojkätting mm tillsammans med medlemmarna
 • Övervaka märkning av boj
 • Anvisa plats vid motorbåtsbryggan
 • Uppdatera medlemsregister (via medlemsansvarig )
 • Trucklyft (bojstenar etc)
 • Sjösätta + torr sätta klubbekan, boj ekan, fågelflotten
 • Skötsel, reparation klubbekan, boj ekan
 • Möta medlemskandidater
 • Ansvarig för säkerhetsbesiktning av truck och mastkran

7. Områdesansvarig

 • Ansvarig för markområde och byggnader
 • Reparation av bryggor och mastkran
 • Arbetsdagsansvarig
 • Ansvar för anslagstavlornas fysiska skick
 • Ansvar för bommar och grindar
 • Ansvarig för färskvattenpump och dess övervakningssystem

8. Medlemsansvarig

 • Ansvarig för KBK:s medlemsregister
 • Uppdatering av SKB:s register hos SBU
 • Svara på frågor kring medlemskap
 • Ansvarig för KBK:s kölistan
 • Framtagning av aviseringsunderlag
 • Utskick av grupp-SMS och grupp-Mail

9. Kommunikationsansvarig/IT-ansvarig

 • Tekniskt ansvarig för hemsidan - Webbmaster

10. Miljöansvarig

 • Miljöansvarig – miljöombud enligt val på årsmötet
 • Följa miljökravens utveckling och föreslå åtgärder
 • Initiera projekt inklusive budgetförslag
 • Miljö tillsyn

11. Status och aktiviteter avseende bryggor

 • Ansvarig för utveckling och förslag på aktiviteter som syftar på att lösa problemen med stenkistor och bryggor

12. Säkerhetsansvarig- ordförande

 • Övergripande säkerhetsansvarig
 • Ansvara för säkerhetsregler inom KBK:s område

13. Truckserviceansvarig

 • Ansvarig för truckservice