Lugnet-Mariebergs Vägsamfällighet

Varje år betalar Kolbryggans Båtklubb en ansenlig summa till Lugnet-Mariebergs Vägsamfällighet för

att vi alla skall komma fram till klubben på vägar med rimlig standard. Här kan alla KBK:are ta del av vad som händer i Vägföreningen.