På denna sida samlar vi info som kann vara bra att känna till inför vårrustningen.

Bottenfärg

Se bifogat listan från Kemikalieinspektionen som anger vilka bottenfärger som är godkända för användning på ostkusten.
Listan upptar både hårda och självpolerande färger men vi har ju sagt att bara hårda färger får/skall användas.