Instruktion till tillsynslagen för vinterskötsel

http://myerfoundation.org.au/grants/arts-humanities/smcf/2011-sidney-myer-creative-fellows/natasha-cica/ Vinterskötsellistan finns uppsatt på anslagstavlan vid Kolbryggans entre samt i klubbstugan.
Medlemmarna är indelade i arbetslag som skall se till och utföra vissa arbeten på klubbområdet inom angivna veckor. Vintertillsynen böjar gälla vecka 40.

buying Deltasone online Tillsynen syftar till att upptäcka skador eller bristfällig täckning och pallning av båtarna.

order modafinil eu Följande skall göras:

  • Hålla uppsikt över båtarna och meddela båtägare om något inte är som det ska.
  • Klubbstugan inkl. toaletterna skall städas. Golv skall dammsugas och våttorkas.

Lagbasens uppgift är att ihop med lagmedlemmarna utföra detta.
Matrikel med telefonlista finns i klubbstugan.

Trevlig vinter,

Styrelsen