Bas Förbund logo

Städdag i vägföreningen

2022-04-13
Det är dags för städdag i vägföreningen (som KBK är en del av). Hjälp gärna till!

Bäste fastighetsägare inom Lugnet-Mariebergs Vägsamfällighet. Org.nr 819000-8329

På årsmötet den 27 mars 2022 beslutades att vi även i år genomföra en arbetsdag inom samfälligheten. 

Många av samfällighetens fastighetsägare träffas för att gemensamt snygga upp i området utefter vägarna med sly- och buskröjning samt rensning av skräp.

Styrelsen kallar till arbetsdag den 23 april 2022, klockan 10,00-14.00

Samling sker vid maskinhallen, Sörtuna. Vi vill att du är covid-19 vaccinerad.

Vänligen ta med, om ni har, motorsåg, såg, röjsåg, spade, kratta, sekatörer mm.

Bra om ni är klädda i oömma kläder och grova kängor/stövlar. Glöm inte arbetshandskar.

 

Anmäl ditt deltagande till Else-Marie Wäppling genom sms eller telefonsamtal på mobilnummer 070-663 33 09 senast den 19 april 2022.

 

Vi avslutar med korv och dricka vid maskinhallen, som styrelsen ordnar.

 

Väl mött!

Lugnet-Mariebergs Vägsamfällighet

Styrelsen

27 mars 2022