Bas Förbund logo

Underhållsdagen på KBK 2024-05-25

2024-05-22
Arbetsdagen startar upp 9:00 och man skall vara på plats innan 09:30 för återbetalning. Det kommer serveras korv med tillbehör och dryck runt 12.00.

I år så har styrelsen valt att ändra lite på upplägget och lägga ett större ansvar på sjösättningsgrupperna med lagbasen som uppdragsledare, se utskick inför sjösättningen.

Arbetsdagen startar upp 9:00 och man skall vara på plats innan 09:30 för återbetalning. Det kommer serveras korv med tillbehör och dryck runt 12.00.

I år så har styrelsen valt att ändra lite på upplägget och lägga ett större ansvar på sjösättningsgrupperna med lagbasen som uppdragsledare, se utskick inför sjösättningen.

Arbetslagen städar upp och snyggar till på området där laget har haft sina vinterplatser. Vaggor och annat material för vinterförvaringen flyttas till plats som anvisas av hamnfogden och där förvaras det på ett snyggt sätt med uppmärkning med respektive medlemsnummer.

Skräp och överblivet material samlas och sorteras i slänten innan dansbanan.

När detta är klart så tar gruppen vidare uppdrag, antingen som hel grupp eller individuellt beroende på kompetens och utrustning.

Arbetsuppdrag:

 1. Städa klubbstugan och rengör ordentligt
 2. Byt ut dåliga bräder på bryggor, slå ner spik, skruva, mm.
 3. Underhåll på dansbanan och scenen.
 4. Ta bort trappan ut mot sjön från dansbanan och förläng staketet så att man inte kan ramla ner när trappan är borttagen.
 5. Röj sly och städa upp området, Klubben har en röjsåg.
 6. Röja vass vid jolleramper.
 7. Kör bort, sly, skräp och annat till Korslöt, obs ta med släpkärra om du har.
 8. Laga upp staketet till vänster om huvudbommen in till KBK
 9. Borsta och måla den svarta grinden vid vägen ner mot sjösättningsrampen.
 10. Klipp alla gräsmattor
 11. Kom gärna med fler förslag på vad som borde göras och vad du vill hjälpa till med

 

Meddela gärna Lars-Gunnar, larhed6@gmail.com vad du vill göra och var du är kunnig.

Ta med verktyg, krattor, skruvdragare, hammare och annan utrustning som kan behövas.

Extra viktigt att några tar med släpkärror så att vi också kan få bort allt skräp.

 

Sjösättningsrampen

Sjösättningsrampen kommer att tas upp efter underhållsdagen och den kommer att ligga ovanför rampbommen. Efter att den kommer upp så kommer styrelsen att bestämma om den skall repareras eller skrotas. Om det blir reparation så kommer vi att forma en arbetsgrupp som jobbar med det men det blir i så fall längre fram.

Om gamla rampen skrotas så är planen att investera i en ny ramp men vi får återkomma med mer information längre fram.

 

Vänliga hälsningar

KBKs styrelse