Bas Förbund logo

XRF-mätningen avslutad.

2022-03-17
Nu har KBK avslutat mätningen av båtbottnar. De allra flesta har båtar som inte behöver åtgärdas med avseende på TBT-baserat bottenfärg.

Nu har KBK avslutat mätningen av båtbottnar. De allra flesta har båtar som inte behöver åtgärdas med avseende på TBT-baserat bottenfärg. De få som tyvärr uppvisar mätvärden som är över det acceptabla får meddelande om detta snarast och har då drygt ett år på sig att åtgärda problemet. Alla mätningar kommer att dokumenteras och båtägare kommer att få ett protokoll över mätresultatet senare i vår. Detta är att räkna som en värdehandling som är bra att ha inför till exempel försäljning eller byte av båtklubb.