Höstmöte

Startdatum: 09/10/2022

Årsmötet beslutade att hålla höstmötet i samband med upptagningen 202-10-09.