Torrsättning/upptagning

Startdatum: 08/10/2022

Årsmötet beslutade att årets upptagning genomförs 2021-10-08 och 2021-10-09.