Bas Förbund logo

Aktuellt

Aktuellt

  • Publicerat 2022-04-21

    Märk upp din Jolle i samband med vårfix och sjösättning.

  • Publicerat 2022-04-13

    Det är dags för städdag i vägföreningen (som KBK är en del av). Hjälp gärna till!

  • Publicerat 2022-03-17

    Nu har KBK avslutat mätningen av båtbottnar. De allra flesta har båtar som inte behöver åtgärdas med avseende på TBT-baserat...